სამედიცინო რეგისტრატორის კურსზე მსმენელთა მიღება დაწყებულია! - Vip Intellect Group

სამედიცინო რეგისტრატორის კურსზე მსმენელთა მიღება დაწყებულია!

სამედიცინო რეგისტრატორის კურსზე მიმდინარეობს დაინტერესებულ პირთა მიღება!

კურსის ღირებულება: 250 ლარი

კურსი გრძელდება: 12 / 2 საათიანი ლექცია

ლექციები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ