უცხო ენები

,,VIP Intellect Group“ ინგლისური ენის კურსები გათვალისწინებულია მსმენელთა ფართო მასებისთვის, ამიტომ ვასწავლით, როგორც დამწყებ მსმენელებს, ასევე სასწავლო ცენტრში დიდი წარმატებით მოქმედებს ისეთი ბიზნეს, თუ სპეციალიზირებული კურსები, რომლებიც ინგლისური ენის პროფესიონალურ ცოდნას და გამოყენებას გულისხმობს, ჩვენი კურსებით ცოდნას ღებულობენ, როგორც სტუდენტები, ასევე უკვე სხვადასხვა სამსახურში დასაქმებული პირები, ბიზნესით დაკავებული სპეციალისტები, აგრეთვე ისინი, ვისაც სურს სწავლა ან მუშაობა გააგრძელოს, როგორც ადგილობრივ ასევე ამერიკულ და ევროპულ სასწავლებლებში ან ორგანიზაციებში.