ბიზნეს ადმინისტრირება

ბიზნეს ადმინისტრირება მოიცავს ისეთი სპეციალობების შესწავლას, რომელიც აუცილებელია როგორც დამწყები ბიზნესმენებისთვის და მენეჯერებისთვის, ასევე მოქმედი ფინანსისტებისთვის, მენეჯერებისთვის, წარმოების ხელმძღვანელებისთვის, კადრების განყოფილების თანამშრომლებისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი სპეციალობა არა მხოლოდ თეორიულად , არამედ პრაქტიკული, ინტერაქციული ლექციებით გაჯერებულ მაგალითებზე, სიტუაციურ ამოცანებზე დაყრდობით.

ლექციებს უძღვებიას პროფესიონალი, პრაქტიკოსი სპეციალისტები, ბიზნეს ექსპერტები და ბიზნეს ფსიქოლოგები.