ბიზნეს ფსიქოლოგია

VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ფსიქოლოგიურ ტრენინგებს! ტრეინინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში ,,case study,, ფორმატით; აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს, სტრატეგიულ ბიზნეს სიმულაციებსა და საქმიან თამაშებს. სასწავლო პროგრამის შედეგად, ვირტუალური “სტრატეგიული ბიზნეს თამაშების” გამოყენებით, შეიძენთ და დახვეწთ ბიზნეს საქმიანობის წარმოების უნარ_ჩვევებს. VIP Intellect Group აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ტიპის ორგანიზაციებთან კადრების გადამზადებაში. ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგების თემატიკა შემუშავებული იქნება სპეციალურად თქვენი ორგანიზაციის მოთხოვნის შესაბამისად.