მიმდინარე პროექტები

მიმდინარე პროექტებია:

შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თბილმიკროკრედიტი"

პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

შპს ,,კონსაუდიტი"

შპს ,,ასპ ჯორჯია"

შპს ,,professional legal consalting"