ბუღალტრული მომსახურეობა

ორგანიზაციის კადრების მართვა;

კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება;

გუნდად ჩამოყალიბების მეთოდები;

კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გზები;

კარიერული რუქების შედგენა;

კომპეტენციების განსაზღვრა;

ფსიქოთერაპიული კონსულტაციები;