საუკეთესო კურსდამთავრებულები

მოგეხსენებათ რომ დღეს ნებისმიერი კომპანიისთვის მნიშვნელოვან საყრდენს წარმოადგენს ადამიანური რესურსები. სასურველია კადრის როგორც სპეციალისტის, ასევე პიროვნული ღირებულებების მიხედვით შერჩევა.

სწორედ ამის გამო ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ დავეხმაროთ როგორც ჩვენს საუკეთესო და ღირსეულ კურსდამთავრებულებს, ასევე იმ ორგანიზაციებს, ვინც ეძებს კადრებს.

შესაბამისად ბევრი ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებული ჩვენი რეკომენდაციით აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა კომპანიაში - სხვადასხვა თანამდებობაზე.

დიდი სურვილი გვაქვს ჩვენი საუკეთესო კურსდამთავრებულების მონაცემები გამოგიგზავნოთ, თქვენი კი შერჩევის მიხედვით მიიღოთ მათი სამსახურში აყვანის გადაწყვეტილება.