ჯანდაცვის მენეჯმენტის და ფარმაკოლოგიის კურსები

გთავაზობთ ჯანდაცვის მენეჯმენტის და მოსამზადებელ კურსებს!

გაითვალისწინეთ: ლექციებს უძღვებიან მოწვეული, პრაქტიკოსი ტრენერები.

დღეისათვს ვაკანსიები მეტაც აქტუალურია ამ სფეროში და სწორედ ჩვენი ტრეინინგების მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდა კადრების მომზადება, მათი სტაჟირება და დასაქმება!

ჩვენს მიერ უკვე დასაქმებულია ათობით საუკეთესო კურსდამთავრებული!