ფსიქოლოგიური მომსახურება

გამოცდილი ფსიქოლოგი გთავაზობთ ინდივიდუალურ და ჯგუფურ კონსულტაციებს !

მომსახურება მოიცავს სხვადასხვა ტიპის მომხმარებელთან მუშაობას.

კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს ერთჯერადი ან შედგებოდეს რამოდენიმე სეანსისგან.

ჩვენი ფსიქლოგიური მომსახურება განკუთვნილია როგორც მოზარდებისთვის ასევე ბავშვებისთვისაც.

მომსახურების ტიპებია:

 • დეპრესია
 • ცხოვრების მიმართ პესიმიზმი
 • ცხოვრების არსის, მიზნის დაკარგვა
 • კომპლექსები
 • ცხოვრებისეულ და კარიერულ მოტივაციაზე მუშაობა
 • სიცარიელის შეგრძნება(საკუთარი ცხოვრებით არ ცხოვრება?)
 • თვითღირებულების ნაკლებობა
 • თვითშეფასების ნაკლებობა
 • თვითპატივისცემის ნაკლებობა

 

 • მშობლის კონსულტირება

–        რთულად აღსაზრდელი ბავშვი

–        აგრესიული ბავშვი

–        ჩაკეტილი ბავშვი

–        შიშები ბავშვებში

–        შფოთვა ბავშვებში

–        ეჭვიანი ბავშვი

–        მოზარდთან ურთიერთობის ფორმები (დედის და ქალიშვილის ურთიერთობა/ დედის და ვაჟიშვილის ურთიერთობა/ მამის და ბიჭის ურთიერთობა/ მამის და ქალიშვილის ურთიერთობა)

–        დედის და შვილის ურთიერთობა(მიჯაჭვულობის ხარისხი)

–        დედის როლი შვილების ურთიერთობაში

–        ეჭვიანი ბავშვი

–        პასუხისმგებლობის აღების პრობლემა(დედის და მამის როლები)

 

 • ურთიერთობის პრობლემები

–     წყვილთაშორისი ურთიერთობა

–     მშობელი – შვილის ურთიერთობა (სხვადასხვა ასაკში)

–     თანამშრომლებთან ურთიერთობა

–     საზოგადოებასთან ქცევის ფორმების ჩამოყალიბება

–     კონფლიქტები

 

 

 

 • შიშები
 • შფოთვა
 • გაღიზიანებულობა
 • სტრესი
 • გადაღლილობა
 • შინაგანი კონფლიქტები

 

ტრენინგები:

 

–        კომუნიკაციის ხელოვნება ცხოვრებაში

–        კონფლიქტების მოგვარება

–        სხეულის ენა

–        მშობლებისთვის(აღმზრდელობითი კომპეტენციები)

–        წყვილთაშორისი ურთიერთობები