სტაჟირება სასტუმროში

სასტუმროს მენეჯმენტის კურსდამთავრებულები სტაჟირებას აგრძელებენ თბილისის პრესტიჟულ სასტუმროებში:

სასტუმრო ,,ირმენი"

სასტუმრო ,,ასტორია"

სასტუმრო ,,ასტორია თბილისი"

საუკეთესო კურსდამტავრებული, ვინც იქნება გამორჩეული და ტესტირებისას ყველაზე მაღალ შედეგებს მიიღებს გაიგზავნება უფასოდ სტაჟირებაზე!

ხოლო დანარჩენი კურსდამტავრებულებისთვის კი სტაჟირების ღირებულება შეადგენს: 200 ლარს

სტაჟირება გაგრძელდება ერთი თვე.

გაითვალისწინეთ: დასაქმების შანსი ყველას ერთნაირად გააჩნიათ!

ჩვენს მიერ მრავალი კურსდამთავრებულია დასაქმებული!