ვებ პროგრამირება და დიზაინი

გაითვალისწინეთ: პროგრამას უძღვება სპეციალისტი, რომელიც  მუშაობს საერთაშორისო კომპანიაში, სადაც მზადდება WEB ტექნოლოგიების ევროპული პროექტები.

XHTML / CSS

 1. რა არის ვებ, რა არის ვებ გვერდი, პროგრამირება რას ნიშნავს და რა არის საჭირო ამისთვის (მარტივი ანიმაციებით საიტს გავაკეთებ რო ნახონ რა შეუძლიათ ამ კურსის დასრულებისას უკვე)
 2. კოდირების გარემო, რა ხელსაწყოებია საჭირო, და პირველი კოდი, ე.წ. „hello Word”, ტექსტთან მუშოაბა.
 3. ტაგები, მათი ტიპები, რამოდენიმე მაგალითი. Heading და Paragraph
 4. პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა
 5. DIV,Tablets, სურათები და მათი გამოყენება.
 6. ფორმები, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში.
 7. ლინკები,ლინკების ატრიბუტები და თაგების ატრიბუტები და მათი გამოყენება
 8. დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები ანუ css მისი გამოყენების არიალი
 9. ფერი, ფერების ტიპები,
 10. ფონტები, მათი დაგენერირება ზომის, ტიპის, ფერის, ფონტის მართვა, მარტივი საიტის აწყობა
 11. ელემენტების ტიპები და პოზიციები
 12. პრაქტიკული დავალება მოცემული სურატის საიტად აწყობა
 13. დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border)
 14. Css 3 ის ელემეტები ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები
 15. პრაქტიკული დავალება საიტის აწყობა და ვებ დიზაინისთვის საჭირო ფოტოშოპის გამოყენება
 16. საუკეთესო პრაქტიკები და ფოტოშოპის ფაილიდან რეალური საიტის აწყობა

კურსის წარმატებულად გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს დამოუკიდებლად ააწყოს საიტი, შეძლოს თვით განვითარება და დასაქმდეს. ლექციების პერიოდში ექნებათ ყოველდღიური დავალებები და ვიდეო მასალა.

 

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად - 300 ლარი

ორ-სამ კაციან ჯგუფში - 250 ლარი

ჯგუფში ერთი მსმენელისთვის – 200 ლარი

 

PHP + MYSQL

 1. Php ის მიმოხილვა, ლოკალური სერვერის შექმნა, კოდის წერის გარემოს შექმნა
 2. სინტაქტსი და ცვლადები
 3. ოპერატორები
 4. Error კოდის შეფასება და შეცდომის მოძიება-აღმოფღვრა
 5. მასები და მათი მოდიფიკაცია
 6. ციკლები
 7. ფუნქციები
 8. ფაილებთან მუშაობა - შექმნა, შემოტანა, გადაკეთება, დამახსორება...
 9. ფორმები
 10. $_POST $_GET მეთოდი
 11. პრაქტიკული სამუშაო რეგისტრაციის და ავტორიზაციის შექმნა
 12. ტექსტურ ობიექტებთან მუშაობა
 13. სესიები და cookie
 14. მონაცემთა ბაზები MYSQL
 15. Inserting, Selecting  და Deleting ბრძანებები
 16. ბაზების განახლება პრაქტიკული მაგალითები
 17. ბაზების გაერთიანება join
 18. თანამედროვე ძრავის PDO მიმოხილვა
 19. CMS განხილვა
 20. საკუთარი CMS შექმნა
 21. რეალური საიტის შექმნა რომელსაც ვმართავთ
 22. დინამიური გვერდების შექმნა
 23. რეალური ბაზების შექმნა საიტისთვის
 24. რეგისტრაციის მქონე საიტის შექმნა, საიტისთვის საკუთარი ადმინ პანელის შექმნა, ელ-ფოსტის გამართვა

36 საათი, მსენელი შეძლებს ისწავლოს რეალური დინამიური საიტის შექმნას, რელაზიურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას, თვითგანვითარებას და დასაქმებას.

ინდივიდუალურად - თვეში 12ლექცია - 300 ლარი

ორ-სამ კაციან ჯგუფში - თვეში 12ლექცია - 250 ლარი

ჯგუფში თვეში 12ლექცია - 200 ლარი

Java Script

 1. რა არის პროგრამირება, რა არის ჯავასკრიპტი, შესავალი ჯავასცკრიპტში
 2. შესაძლებლობები, სინტაქტსი და კომენტარის გამოყენება
 3. ინფორმაცია, ცვლადები და ელემენტები და მათი ტიპები
 4. ფუნქცია, მისი არსი და გამოყენება
 5. ლოგიკური ოპერატორები and, or, if, else.
 6. დოკუმენტ ობიექტები მათი შექმნა, დაკავშირება
 7. სტრინგები , რიცხვები და მათი მეთოდები
 8. მასივები,ობიექტები და მათი მეთოდები
 9. ლუპები for while switch case პრაქტიკული დავალებები
 10. ფუნქციების რეალური გამოყენება და პრაქტიკული მაგალითები
 11. მარტივი თამაშის შექმნა
 12. ჯავასკრიპტის ბიბლიოთეკები (jQuery, jQuery ui, jQuery mobile)
 13. DOMთან, ელემენტებთან დაკავშირება
 14. ივენთები (დაჭერა, მაუსის მიტანა, გადატარება, ფოკუსი...)
 15. Bind, live, delegate, on, change... პრაქტიკული დავალებები
 16. კონტენტის შექმნა, წაშლა, შეცვლა
 17. ატრიბუტების გამოყენება DATA პრაქტიკული დავალებები
 18. სლაიდერები და სტრუქტურები
 19. დროითი პარამეტრები
 20. ანიმაციების შექმნა პრაქტიკული დავალებები
 21. ანიმაციის  კონტროლისთვის  საუკეთესო პრაქტიკების გავლა
 22. ფუნქციების შექმნა jquery ის გამოყენებით და საუკეთესო პრაქტიკები კოდის გასამარტივებლად
 23. DOM თან ურთიერობა დეტალურად ელემენტების მართვა, გადაადგილება, კონტენტის  გაცვლა
 24. ელემენტების სტილის შეცვლა CSS ის დამატება, წაშლა, ცვლილება. პრაქტიკული დავალებები
 25. მემკვიდრეობა, შვილი და მშობელი ელემენტები, საერთო კლასის ელემენტები, ‘მეზობელი’ ელემენტები
 26. $.each ფუნქცია და მისი გამოყენება
 27. Load, Get, Post ფუნქციები მათი გამოყენება
 28. Ajax აღწერა გამოყენება და პრაქტიკული მაგალითები
 29. Jquery-ui მარტივი მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნა მიმოხილვა და მაგალითების გარჩევა
 30. Jquery Mobile დიზაინის, ელემენტების, სლაიდერების აწყობა სმარტფონებისთვის, მიმოხულვა და მარტივი მაგალითები

ამ კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს ეცოდინება პროგრამირების ენა ჯავასკრიპტი და მისი ბიბლიოთეკა jquery, შეძლებს აპლიკაციების აწყობას და საიტს შესძენს უკეთეს ფუნქციებს.

24 ლექცია - javascript, OOP javascript,  jQuery

ინდივიდუალურად თვეში - 350 ლარი

ორ-სამ კაციან ჯგუფში - 300 ლარი

ჯგუფში ერთი მსმენელისთვის – 250 ლარი

წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:

https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2