სამშენებლო და საინჟინრო პროგრამები

Graphisoft ArchiCAD 16:

1. ინტერფეისი, სართულების პარამეტრები
2. კედლები, ფანჯრები, კარები, კოლონები.
3. რიგელები, სართულშუა გადახურვის ფილები, ბრტყელი სახურავი.
4. ქანობიანი გადახურვა, სახურავის წაჭრა( trimming), ცილინდრული გადახურვა, ჰიპერბოლური პარაბოლოიდები, გუმბათები.
5. კიბის უჯრედის დასმა, რედაქტირება, კიბის აგება slab-ით
6. რელიეფის შექმნა (რელიეფის აგება ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით)
7. ტექსტურირება, მასალების შექმნა ( internal engine, light work engine)
8. ზომის ხაზების გამოტანა, რედაქტირება, ფართების დათვლა.
9. ჭრილების და ფასადების აგება ,დამუშავება
10. განათების დაყენება და მისი პარამეტრები
11. რენდერის ტიპები. Light work- ის პარამეტრები.
12. Sketch-ის რენდერის პარამეტრები.

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 280 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 250 ლარი.

Autodesk AutoCAD 2016:

ინტერფეისი, ბრძანებების ფანჯარა, ინსტრუმენტების პანელი, კოორდინატთა სისტემა, 4 პრიმიტივების აგება, ობიექტების რედაქტირება (გამოყოფა, დაჯგუფება, მონიშვნა, მოტრიალება, კოპირება, გადაადგილება) რკალის, წრის, ელიფსის აგება, მართკუთხედის აგება, პოლი-ხაზები, ტექსტი, ზომების გამოტანა ნახაზზე და მათი რედაქტირება, მასივების აგება, (array), ობიექტების გაჭრა, მასშტაბი, სამგანზომილებიანი მოდელირება, ზედაპირები, Solid editing, მყარი ზედაპირები (surfaces and solids), ხვეული ზედაპირები (sweeping surfaces), ჩამონაჭრები (trimming surfaces), წელვადი ზედაპირები (lofting surfaces), გამოსაწევი ზედაპირები (extruding surfaces), Patching surfaces, შერეული ზედაპირები, განათება, ტექსტურირება.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია. 
ინდივიდუალური მეცადინეობის ღირებულება: 280 ლარი. 
ორ-სამ კაციან ჯგუფში მეცადინეობის ღირებულება: 250 ლარი.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:

https://goo.gl/forms/w9kmxgfFI9sgXHlN2