სამშენებლო და საინჟინრო პროგრამები

Graphisoft ArchiCAD 16:

1. ინტერფეისი, სართულების პარამეტრები
2. კედლები, ფანჯრები, კარები, კოლონები.
3. რიგელები, სართულშუა გადახურვის ფილები, ბრტყელი სახურავი.
4. ქანობიანი გადახურვა, სახურავის წაჭრა( trimming), ცილინდრული გადახურვა, ჰიპერბოლური პარაბოლოიდები, გუმბათები.
5. კიბის უჯრედის დასმა, რედაქტირება, კიბის აგება slab-ით
6. რელიეფის შექმნა (რელიეფის აგება ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით)
7. ტექსტურირება, მასალების შექმნა ( internal engine, light work engine)
8. ზომის ხაზების გამოტანა, რედაქტირება, ფართების დათვლა.
9. ჭრილების და ფასადების აგება ,დამუშავება
10. განათების დაყენება და მისი პარამეტრები
11. რენდერის ტიპები. Light work- ის პარამეტრები.
12. Sketch-ის რენდერის პარამეტრები.

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 250 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება - 220 ლარი.

Autodesk AutoCAD 2012:

ინტერფეისი, ბრძანებების ფანჯარა, ინსტრუმენტების პანელი, კოორდინატთა სისტემა, 4 პრიმიტივების აგება, ობიექტების რედაქტირება (გამოყოფა, დაჯგუფება, მონიშვნა, მოტრიალება, კოპირება, გადაადგილება) რკალის, წრის, ელიფსის აგება, მართკუთხედის აგება, პოლი-ხაზები, ტექსტი, ზომების გამოტანა ნახაზზე და მათი რედაქტირება, მასივების აგება, (array), ობიექტების გაჭრა, მასშტაბი, სამგანზომილებიანი მოდელირება, ზედაპირები, Solid editing, მყარი ზედაპირები (surfaces and solids), ხვეული ზედაპირები (sweeping surfaces), ჩამონაჭრები (trimming surfaces), წელვადი ზედაპირები (lofting surfaces), გამოსაწევი ზედაპირები (extruding surfaces), Patching surfaces, შერეული ზედაპირები, განათება, ტექსტურირება.

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია. 
ინდივიდუალური მეცადინეობის ღირებულება: 250 ლარი. 
ორ-სამ კაციან ჯგუფში მეცადინეობის ღირებულება: 220 ლარი.

VIP Intellect Group" გთავაზობთ პროფესიონალური დონის 3D Max 2012 შემსწავლელ კურსს, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე არქიტექტორებისთვის, დიზაინერებისთვისა და ამ დარგით დაინტერესებული პირებისათვის. კურსი ითვალისწინებს არქიტექტურისა და დიზაინის საბაზო თეორიულ ლექციებს.

სასწავლო კურსის პროგრამა:

I დონე - მოდელირება:

1 ლექცია: ინტერფეისი. გეომეტრიული მოდელირების ზოგადი მიმოხილვა.
2 ლექცია: ობიექტების პოლიგონებში გადაყვანა. მოდიფიკატორებთან მუშაობა - ეტაპი I.
3 ლექცია: მოდიფიკატორებთან მუშაობა - ეტაპი II. 
4 ლექცია: Bevel profile- თან მუშაობის პრინციპი.
5 ლექცია: კარკასული მოდელირება. ეტაპი I.
6 ლექცია: კარკასული მოდელირება. ეტაპი II.
7 ლექცია: კლასიკური სამზარეულოს მოდელირება. ეტაპი I.
8 ლექცია: კლასიკური სამზარეულოს მოდელირება. ეტაპი II.
9 ლექცია: კლასიკური სამზარეულოს მოდელირება. ეტაპი III.
10 ლექცია: არსებული ტექსტურის დამუშავება Photoshop-ში.
11 ლექცია: V-ray მასალების შექმნა. (პლასტიკი, მინა, ხე)
12 ლექცია: V-ray მასალების შექმნა. (ლითონი, ქსოვილი, წყალი)

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ 
სრული კურსის ხანგრძლივობა:  1 თვე
ღირებულება თვეში ინდივიდუალურად: 250 ლარი 
ღირებულება თვეში 2-3 კაციან ჯგუფში : 220 ლარი. 

II დონე - ვიზუალიზაცია:

1 ლექცია: ტექსტურირება.
2 ლექცია: არსებული მოდელების შემოტანა Proxy-თ და მათი მასშტაბირება.
3 ლექცია: განათებები.
4 ლექცია: კამერა და მასთან მუშაობის პრინციპი.
5 ლექცია: Test-რენდერის პარამეტრები. HDRI-ტექსტურები.
6 ლექცია: ექსტერიერის რენდერი Vray Sun-ის გამოყენებით.
7 ლექცია: ექსტერიერის რენდერი სფეროს საშუალებით.
8 ლექცია: ინტერიერის დღის რენდერის პარამეტრები.
9 ლექცია: ინტერიერის ღამის რენდერის პარამეტრები. 2-sided მასალის შექმნა.
10 ლექცია: Ies-light-ები. ინტერიერის განათება ტელევიზორის მეშვეობით.
11 ლექცია: ინტერიერის განათება ბუხრის მეშვეობით.ცეცხლის ეფექტის შექმნა.
12 ლექცია: V-ray RT გამოყენება.

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ. 
კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე.
ღირებულება თვეში ინდივიდუალურად: 300 ლარი. 
ღირებულება თვეში 2-3 კაციან ჯგუფში: 270 ლარი.