ღვინის დეგუსტაციის კურსი - Vip Intellect Group

ღვინის დეგუსტაციის კურსი

პროგრამა განკუთვნილია: იმ პირებისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების განსაზღვრა, ღვინის შემადგენლობა, დეგუსტაციის ჩატარებისათვის აუცილებელი მოთხოვნები, ან განავითაროს ღვინის შეფასების უნარები

კურსი მოიცავს: მეღვინეობაში არსებული ტერმინოლოგიის შესწავლას, ღვინის
წარმოების ტექნოლოგიებს, დეგუსტაციის პრინციპებს, ღვინოებს შორის
განსხვავებას, მათი ხარისხის განსაზღვრას, ღვინის დეგუსტაციის პრინციპებს.

1 ღვინის შემადგენლობა და მისი ხარისხის შემოწმება
2 ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები
3 ღვინის დაავადებების სახეობები
4 დეგუსტაციის ჩატარებისათვის აუცილებებლი პირობები
5 ღვინის არომატები: თეთრ, ვარდისფერ და წითელ ღვინოებში
6 ღვინის არომატების განსაზღვრა
7 შეფასების ტერმინოლოგია DLG-ის ხუთქულიანი სისტემის მიხედვით
8 პროფესიული დეგუსტაციის პირობები
9 ღვინის ნიმუშების მომზადების პრინციპები
10 პროფესიონალი დეგუსტატორის (სენსორული ექსპერტის) მიმართ არსებული მოთხოვნები
11 ღვინის შეხამება კერძებთან
12 ღვინის არომატების აღქმა
13 დეგუსტაციის ჩატარების სახეები

კურსდამთავრებულის უპირატესობა: შეისწავლის მეღვინეობაში არსებულ ძირითად მიმართულებებს ღვინის დახასიათების და შეფასების მიმართულებით. შეძლებთ ღვინის მარნებში და ღვინის საწარმოებში დანერგოთ სწორი შეფასების კრიტერიუმები ხარისხიანი პროდუქტისათვის. მიღებული პრაქტიკა კი მოგცემთ საშუალებას დეგუსტაციის მოთხოვნები სრულად შეისწვლოთ.
სრული პროგრმის ხანგრძლივობა : 8 ლექცია

კურსის ღირებულება ჯგუფში: 450 ლარი

წყვილში: 550 ლარი

ინდივიდუალურად: 700 ლარი

პრაქტიკული ნაწილი: ღვინის სადეგუსტაციო სივრცეში დააგემოვნებთ ღვინოების სხვადასხვა სახეობებს.

კურსის ბოლოს ჩატარდება დასკვნითი ტესტირება და გაიცემა სერთიფიკატი!

კურსს უძღვება: ანჟელა ღაჭავა - 5 წლიანი გამოცდილების მქონე მევენახე-
მეღვინეობის მაგისტრი, მეღვინე, ტრენერი. პროფესიული განათლების მასწავლებელი
მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით.

რეგისტრაცია