იწყება ტრენინგი - ლოგისტიკა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი! - Vip Intellect Group

იწყება ტრენინგი - ლოგისტიკა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი!

დაწყებულია მსმენელთა რეგისტრაცია ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის ტრენინგ პროგრამაზე!

კურსის ხანგრძლივობა - 16 საათი.

სწავლის ღირებულება - 450 ლარი.