„პაშა ბანკი“ - Vip Intellect Group

„პაშა ბანკი“

პაშა ბანკის კადრების მომზადება MS Excel-ის გაძლიერებულ კურსზე.