საზოგადოებრივი დამცველი - Vip Intellect Group

საზოგადოებრივი დამცველი

„საზოგადოებრივი დამცველ“-ის ბენეფიციალების მომზადება MS Office და ინგლისური ენის შემსწავლელ კუსებზე.