ორიგინალ ჯგუფი - Vip Intellect Group

ორიგინალ ჯგუფი

„ორიგინალ ჯგუფის“ კადრების მომზადება ლოგისტიკის შემსწავლელ ტრენინგ პროგრამაზე