სარეკლამო კომპანია „Lemons“ - Vip Intellect Group

სარეკლამო კომპანია „Lemons“

სარეკლამო კომპანია Lemons-ის კადრების მომზადება გაძლიერებული ექსელის შემსწავლელ კურსებზე.