შპს „საფარელი“ - Vip Intellect Group

შპს „საფარელი“

შპს „საფარელის“ კადრების მომზადება კომპიუტერულ პროგრამებში: AutoCAD 2D და 3D.