პსპ ფარმა - Vip Intellect Group

პსპ ფარმა

პსპ ფარმას კადრების მომზადება კომპიუტერულ პროგრამა SPSS-ში.