"ბიბლუსი" - Vip Intellect Group

"ბიბლუსი"

სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების გაძლიერებული ტრენინგ პროგრამა.