შოთა ნიორაძე - Vip Intellect Group

გუნდის წევრი

შოთა ნიორაძე


გაძ₾იერებული ექსელის, ფინანსური აუდიტის და ფინანსური მენეჯმენტის ტრენერი.


Contact information