სისტემური და ქსელური ადმინისტრირება - Vip Intellect Group

სისტემური და ქსელური ადმინისტრირება

სისტემური და ქსელური ადმინისტირირება-პირველი საფეხური
სისტემური და ქსელური ადმინისტირირება-მეორე საფეხური

სისტემური და ქსელური ადმინისტირირება

კურსი განკუთვნილია:

მათთვის, ვისაც სურს განათლება მიიღოს ქსელური და სისტემური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
კომპიუტერები, კომპონენტები, ცალკეული დეტალები, ბიოსი და მისი ფუნქციები
ოპერაციული სისტემები (XP/WIN7/8.1/10 LINUX) მათი ინსტალაცია, ვირტუალური მანქანების გამართვა, პროგრამული უზრუნველყოფა
ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა: Users & Group, IP დამისამართება, ინფორმაციის და მოწყობილობების ქსელში გაზიარება და მათზე უფლებების მინიჭება ...
ვინჩესტერების დაყოფა, ბექაფ სისტემები, ინფორმაციის ბექაფირება (სისტემის & უტილიტის გამოყენებით), დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა
კლონირება
ქსელი, ქსელური ტოპოლოგიები, ქსელური მოწყობილობები & მათი მუშაობის პრინციპები, osi & tcp/ip მოდელები
IP მისამართები და მათი კლასიფიკაცია
IP საბნეტიზაცია
სერვერები მათი ტიპები, გამართვა (ინსტალაცია) SERVER 2008 -ის ბაზაზე
SERVER 2008 AD (დომეინ კონტროლერი)
DHCP, DNS
File server, USER & GROUPS, ქსელში გაზიარებულ ფაილებზე ნებართვების და შეზღუდვების მინიჭება
როუტერების და ვაერლესის კონფიგურაცი

კურსდამთავრებული შეძლებს:


ა) გამართოს პერსონალური კომპიუტერი (ოპერაციული სისტემით, და სასურველი პროგრამებით)
ბ) მოაწყოს მცირე და სასშუალო ქსელები სხვადასხვა ქსელური აპარატურის გამოყენებით
გ) ჩართოს და მწყობრში მოიყვანოს ქსელში არსებული აპარატურა (პრინტერები, სკანერები, ...)
დ)დაგეგმაროს და გამართოს სხვადასხვა სახის სერვერები ( AD, DHCP, print server, file server, firwall,....) საჭიროების შეთხვევაში
ე) მონიტორინგის გაწევას

კურსის ხანგრძლივობაა: 12 ლექცია 2 საათიანი ლექცია
სწავლის ღირებულება: 350 ლარი - 3-4 მსმენელი ჯგუფში

მეორე დონე ადმინისტრირებაში

Windows Server 2008
ვირტუალური სერვერის შექმნა (ESXi 5.5) და მისი მიმოხილვა
Windows server 2008 Active Direqtory (AD)
Administration users, group, computers
AD ბექაფ სერვერის შექმნა
Group policy in windows server 2008
Creating a DHCP infrastructure
File servers (managing File security)
Backup and recovery
Configuring IP routing
Network
ქსელის დაგეგმვა (ქსელური მოწყობილობები) მონტაჟი
როუტერების კონფიგურაცია (ინტერფეისების IP დამისამართება &DHCP-ს კონფიგი)
Configuring Static and Default Routes
ქსელური პროტოკოლები
სვიჩების კონფიგურაცია (VLAN, Trunks, Vtp)
Inter VLAN Routing
Standard Access Lists – ACL
ლექციებიზე პრაქტიკული სამუშაოები მიმდინარეობს CISCO pakettracer- ის და CISCO ROUTER- ების გამოყენებით კურს დამთავრებულები შეძლებენ:
გამართონ მცირე და საშვალო დონის ქსელები,
დააკონფიგურირონ ქსელისთვის განკუთნილი მოწყობილობები (როუტერები,სვიჩები),
ქსელი უზრუნველყონ რამოდენიმე ტიპის სერვერის მუშაობით ( AD, DHCP, FILE server)

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12/ 2 საათიანი ლექცია
სწავლის ღირებულება: 450 ლარი - 3-4 მსმენელი ჯგუფში