დაწყებულია მსმენელთა რეგისტრაცია ბუღალტერიის კურსზე! - Vip Intellect Group

დაწყებულია მსმენელთა რეგისტრაცია ბუღალტერიის კურსზე!

კურსი მოიცავს: თვე ნახევარს

ღირებულება

დღის ჯგუფში:280 ლარი

საღამოს ჯგუფში: 300 ლარი