საბუღალტრო მომსახურება - Vip Intellect Group

საბუღალტრო მომსახურება

შპს ,,VIP Intellect Group” პრაქტიკოს ბუღალტრებთან ერთად გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურების სრულ სერვისს:


• თქვენი ბუღალტერიის წარმოებას პირველადი დოკუმეტაციების საფუძველზე.
• დამწყები ბუღალტრებისთვის - ახალი ორგანიზაციის შექმნას და საწყისი ნაშთების შეყვანა-დალაგებას, ხელშეკრულებების, ინვოისების, ბრძანებების და აქტების წარმოებას.
• კომპიუტერულ პროგრამაში: ორისი, 1C - ბუღალტერული მონაცემების წარმოება და დალაგებას.
• ელექტრონული დეკლარაციების ყვეეთვიურ და წლიურ წარმოებას.
• ერთჯერად კონსულტაციებს.
• პატარა ორგანიზაციისთვის ექსელის გამოყენებით სპეციალური საბუღალტრო პროგრამის შექმნას, ადვილად რომ აწარმოოთ დოკუმენტაცია.

მომსახურებას გაგიწევენ პრაქტიკოსი, კვალიფიციური ბუღალტრები!