სტაჟირება პსპ-ში - Vip Intellect Group

სტაჟირება პსპ-ში

ფარმაკოლოგიის კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები გაივლიან 1 თვიან უფასო სტაჟირებას "PSP" -ს სხვადასხვა აფთიაქებში, საუკეთესოებისთვის შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით, როგორც თბილისში ასევე საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში.
გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

აფთიაქში სტაჟირების მსვლელობის პერიოდში ჩატარდება სემინარები და განიხილება აფთიაქში ხშირად შექმნილი სხვადასხვა სიტუაცია.