ჩვენი გუნდი - Vip Intellect Group

ჩვენი გუნდი

მედეა ჯინჯიხაძე
მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ექსპერტი ადამიანური რესურსების მართვისა და ბიზნეს კონსალტინგის სფეროში.

საჯარო და კერძო სექტორის HR ბიზნეს პარტნიორების სასწავლო კურსის ტრენერი

პროფილის ნახვა