ექსელის პროფესიონალური კურსი! - Vip Intellect Group

ექსელის პროფესიონალური კურსი!

მხოლოდ ჩვენთა ისწავლება ექსელის სხვადასხვა დონის პროფესიონალური კურსები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე

დამწყები - Basic Level;
საშუალო - Intermediate Level;
მაღალი დონე- Advanced Level;
VBA კურსი;
ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში;
ექსელის სპეც კურსი - საფინანსო კომპანიის თანამშრომლებისთვის;
ექსელი უცხოელებისთვის ინგლისურად;
საათობრივი კონსულტაცია ნებისმიერ საფინანსო თუ ანალიტიკურ და სტატისტიკურ საკითხებზე;