იწყება "სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტის" შემსწავლელი ტრენინგ პროგრამა! - Vip Intellect Group

იწყება "სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტის" შემსწავლელი ტრენინგ პროგრამა!

გთავაზობთ ტრენინგს - „სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი“!

დაინტერესებულ პირებს ორშაბათს 16 სექტემბერს, 19:30 საათზე გიწვევთ ღია კარის დღეზე!

ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა:
პროგრამის მიზანია კვალიფიკაცის ამაღლება და პროფსეიონალური უნარების შესწავლა, მათთვის ვისაც სურს ცოდნის შეძენა უძრავ ქონების მენეჯმენტში, განვითარების კუთხით, ვისაც მენეჯერული უნარები გააჩნია და უნდა დაეუფლოს სამშენებლო ბაზარზე უძრავი ქონების ტექნიკური მართვის პროექტების სპეციფიკაციებს, ტექნოლოგიებს, მართვის უნარებს და სრულად მართოს სხვადასხვა სამშენებლო პროექტები დროში, სივრცეში და საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისად.
ტრეინინგის თემატიკა:
სამშენებლო პროექტის მენეჯერის თვისებების, პრინციპების და მეთოდოლოგის შესწავლა, ასევე სამშენებლო პროექტების მართვის უნარების დახვეწას და მის კრიატიულ ასპექტში აყვანას, ასევე სამშენებლო ოპერაციების თანმიმდევრობის და ტექნოლოგიების შესწავლას სრულად.
ტრეინინგის შეჯამება:
ტრენინგის გავლის შემდგომ სრულად შეიძლება მართოს სამშენებლო ობექტები, კერძოდ მშენებლობა, მისი ადმინისტრაციული მხარე, მშენებლობის ტექნლოგიური მხარე, მშენებლობის ფინანსური მხარე - მენეჯმენტის რგოლის არეალში, ასევე შეძლებენ სამშენებლო პროექტების დადეგმას და შედეგების ანალიზების განხორცელებას. მომავალი პროექტების თეორიულ და პრაქტიკულ შეფასებას წინასწარ. სამშენებლო ბიზნეს პროექტების შექმნას.
კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:
დამოუკიდებლად შეძლებს სამშებენლო პროექტის მენეჯერად, საპროექტო ორგანიზაციის მენეჯერად, სამშენებლო ობექტის საქმეთა მწარმობლად, სამშენებლო სასაწყობო მენეჯერად, ასევე სამშენებლო ლოჯისტიკის მენეჯერად, სამშენებლო კომპანიებში ადმინისტაციულ, ტექნიკურ რგოლში მუშაობას.

კურსის ბოლოს ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება და გაცემა სერტიფიკატი!

სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 12/2 საათიანი  ლექცია

აქედან ლექცია ჩატარდება გასვლითი პრაქტიკული სახის - საწარმოო ობიექტზე!

კურსის ღირებულება700 ლარი