საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მართვის კურსი იწყება! - Vip Intellect Group

საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მართვის კურსი იწყება!

29 ოქტომბერს 4 სთ-ზე ტარდება პირველი ლექია საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მართვის კურსზე!