გთავაზობთ დისტანციურ სწავლებას! - Vip Intellect Group

გთავაზობთ დისტანციურ სწავლებას!

გაითვალისწინეთ: მარტიდან აქტიურად ვატარებთ ტრენინგებს დისტანციურად, ვამზადეთ როგორც ფიზიკურ პირებს ასევე, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციების კადრებს!

ვიყენებთ რა უახლეს ონლაინ პლათფორმებს, სწავლის ხარისხი შენარჩუნებულია 100%-ით!