ანა მარგველაშვილი - Vip Intellect Group

გუნდის წევრი

ანა მარგველაშვილი


მონაცემთა ბაზების SQL SERVER პრაქტიკოსი სპეციალისტი, ტრენერი.


საკონტაქტო ინფორმაცია