ლანდშაფტების 3D მოდელირება - Vip Intellect Group

ლანდშაფტების 3D მოდელირება

ArcGIS 3D Analyst - სამგანზომილებიანი გეოსაინფორმაციო სისტემა

ArcGIS 3D Analyst-ის შესაძლებლობები და გამოყენება (1 სთ)

შესავალი კურსი (2 სთ)
2. ზედაპირების სამგანზომილებიანი მოდელების (მაგ., TIN da DEM) შექმნა (2 სთ)
3. სამგანზომლებიანი მონაცემების მართვა (2 სთ)
4. ზედაპირების გამოსახვა (2 სთ)
5. ზედაპირების ანალიზი (2 სთ)
6. 3D ვიზუალიზაცია (2 სთ)
7. 3D ანიმაცია (2 სთ).


სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - სამ-ოთხ კაციან ჯგუფში - 600 ლარი
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - ხუთ-ათ კაციან ჯგუფში - 500 ლარი

რეგისტრაცია