საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები - Vip Intellect Group

საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები

კომპიუტერული ბუღალტერია:

ორისი -8 საათი - 250 ლარი ჯგუფში

სუპერფინი - 8 საათი - 250 ლარი ჯგუფში

ბალანსი - 8 საათი - 250 ლარი ჯგუფში

1C -ბუღალტერია

2-3 კაციან ჯგუფში - 8 საათი - 250 ლარი

ინდივიდუალურად - 6 საათი- 350 ლარი

 

 

რეგისტრაცია