ბუღალტერია უცხოელებისთვის - Vip Intellect Group

ბუღალტერია უცხოელებისთვის

ინგლისურენოვანი მსურველებისთვის ბუღალტერია ინდივდუალურად მოიცავს 14 სალექციო კურსს

ღირებულება: ლექციის 80 ლარი

ორ კაციანი ჯგუფისთვის ლექციის ღირებულება: 50 ლარი