ინგლისურენოვანი ტურიზმის გიდი - Vip Intellect Group

ინგლისურენოვანი ტურიზმის გიდი

ინგლისურენოვანი გიდების გადამზადება (კურსი ინგლისურად)

კურსის პროგრამა:

გიდის ეთიკა;
გიდის უნარ-ჩვევები;
ტურისტული მარშუტები,
ისტორიული ძეგლები;
ისტორიულ-კულტურული-მომლოცველთა-ღვინის-გასტრონომიული ტურების გავლა.
ექსკურსიის ჩატარების მეთოდიკის ჩვენება პრაქტიკაზე.
პრაქტიკული გასვლა ტურში და ადგილზე მუშაობის უნარების განვითარება;

ყოველ ლექციაზე გადმოგეცემათ შესაბამისი თემატიკის სასწავლო მასალა - ინგლისურ ენაზე!

საბაზო კურსის მოიცავს: 12 ლექციას
კურსი მოიცავს საქართველოს ყველაზე მეტად აქტუალური ტურისტული ადგილების შესწავლას

ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
ლექციები ჩატარდება: კვირაში 3 ჯერ

კურსის ღირებულება ჯგუფში: 350 ლარი
კურსის ღირებულება წყვილში: 450 ლარი

 

სრული კურსი მოიცავს: 20 ლექციას
კურსი მოიცავს საქართველოს ყველა ტურისტული ადგილის შესწავლას.

ლექციები ჩატარდება: კვირაში 3 ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძ₾ივობა: 1სთ 30წთ

კურსის ღირებულება ჯგუფში: 600 ლარი
კურსის ღირებულება წყვილში: 750 ლარი

თითოეული კურსის ბოლოს ჩატარდება შესაბამისი ტესტირება და გაიცემა სერტიფიკატი!

კურსებს უძღვებიან: ინგლისური ენის კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელიც ამავდროულად მუშაობენ ტურისტულ გიდებად, არიან სერტიფიცირებული გიდები და გააჩნიათ რამდენიმე წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება VIP ჯგუფებთან გიდად მუშაობის.

რეგისტრაცია