სისტემური და ქსელური ადმინისტრირება - Vip Intellect Group

სისტემური და ქსელური ადმინისტრირება

სისტემური და ქსელური ადმინისტირირება-პირველი საფეხური

კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს განათლება მიიღოს ქსელური და სისტემური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.

კომპიუტერები, კომპონენტები, ცალკეული დეტალები, ბიოსი და მისი ფუნქციები
ოპერაციული სისტემები (XP/WIN7/8.1/10 LINUX) მათი ინსტალაცია, ვირტუალური მანქანების გამართვა, პროგრამული უზრუნველყოფა
ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა: Users & Group, IP დამისამართება, ინფორმაციის და მოწყობილობების ქსელში გაზიარება და მათზე უფლებების მინიჭება ...
ვინჩესტერების დაყოფა, ბექაფ სისტემები, ინფორმაციის ბექაფირება (სისტემის & უტილიტის გამოყენებით), დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა
კლონირება
ქსელი, ქსელური ტოპოლოგიები, ქსელური მოწყობილობები & მათი მუშაობის პრინციპები, osi & tcp/ip მოდელები
IP მისამართები და მათი კლასიფიკაცია IP საბნეტიზაცია.
სერვერები მათი ტიპები, გამართვა (ინსტალაცია) WINDOWS SERVER -ის ბაზაზე
WINDOWS SERVER AD (დომეინ კონტროლერი) DHCP, DNS
File server, USER & GROUPS, ქსელში გაზიარებულ ფაილებზე ნებართვების და შეზღუდვების მინიჭება
როუტერების და ვაერლესის კონფიგურაცია
კურსდამთავრებული შეძლებს:
ა) გამართოს პერსონალური კომპიუტერი (ოპერაციული სისტემით, და სასურველი პროგრამებით) ბ) მოაწყოს მცირე და სასშუალო ქსელები სხვადასხვა ქსელური აპარატურის გამოყენებით გ) ჩართოს და მწყობრში მოიყვანოს ქსელში არსებული აპარატურა (პრინტერები, სკანერები, ...) დ)დაგეგმაროს და გამართოს სხვადასხვა სახის სერვერები ( AD, DHCP, print server, file server, firwall,....) საჭიროების შეთხვევაში ე) მონიტორინგის გაწევას

პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია

სწავლის ღირებულება: 500 ლარი - ჯგუფში 3 კაციდან

სწავლის ღირებულება: 650 ლარი - წყვილში

 

მეორე დონე ადმინისტრირებაში მეორე საფეხური

Windows Server

ვირტუალური სერვერის შექმნა (ESXi) და მისი მიმოხილვა
Windows server Active Direqtory (AD)
Administration users, group, computers
AD ბექაფ სერვერის შექმნა
Group policy in windows server
Creating a DHCP infrastructure
File servers (managing File security)
Backup and recovery
Configuring IP routing Network
ქსელის დაგეგმვა (ქსელური მოწყობილობები) მონტაჟი
როუტერების კონფიგურაცია (ინტერფეისების IP დამისამართება &DHCP-ს კონფიგი)
სტატიკური და Default როუტის კონფიგურაცია
ქსელური პროტოკოლები
სვიჩების კონფიგურაცია (VLAN, Trunks, Vtp)
Inter VLAN Routing
Standard Access Lists – ACL ლექციებიზე პრაქტიკული სამუშაოები მიმდინარეობს CISCO pakettracer- ის და CISCO ROUTER- ების გამოყენებით

კურსდამთავრებულები შეძლებენ: გამართონ მცირე და საშვალო დონის ქსელები, დააკონფიგურირონ ქსელისთვის განკუთნილი მოწყობილობები (როუტერები,სვიჩები), ქსელი უძრუნველყონ რამოდენიმე ტიპის სერვერის მუშაობით (AD, DHCP, FILE server)

პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია

სწავლის ღირებულება: 550 ლარი - ჯგუფში 3 კაციდან

სწავლის ღირებულება: 650 ლარი - წყვილში

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში:


რეგისტრაცია